श्री स्वर्गद्वारी सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री स्वर्गद्वारी सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.ली.
Address: बुटवल १०, रुपन्देही
Type: Consulting Services
Start Date: 2017-10-11
End Date: 2020-10-10
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतबाट  मिति २०७४।०७।१५ गतेको अन्तरिम आदेश अनुसार हाललाइ कलो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको व्यहोरा मिति २०७४।०७।२१ को निर्णयानुसार जानकारी गराईन्छ

 

Show All