श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि.

Form/Company Name: श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि.
Address: काठमाडौँ ७, चावहिल
Type: Civil Works
Start Date: 2017-07-12
End Date: 2018-07-11
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको मिति २०७४।४।६ गतेको अन्तरिम आदेश अनुसार श्री देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सनको हकमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथावत राखी खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवालाई हाल कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरियेको व्यहोरा  जानकारी गराईन्छ )

Show All