श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली.
Address: बागबजार , काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2016-12-24
End Date: 2017-12-23
Cause:

सार्बजनिक खरिद एन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा  (२) (क)को उलंघन गरि एनको दफा ६३ को उपदफा १ (ग) अनुरुप कार्य गरेकोले सार्बजनिक खरिद एन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम ,सूचना प्रकाशन भएको मिति देखि लागु हुने गरि कालो सुचिमा राखिएको  हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All