Highlights:

Grid Consultancy(P)Ltd. (Grid/CEMEA JV)

Form/Company Name: Grid Consultancy(P)Ltd. (Grid/CEMEA JV)
Address: Shankhamul , Baneshwar
Type: Consulting Services
Start Date: 2014-11-10
End Date: 2015-11-09
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०२।८ गतेको अन्तरिम आदेश भएकोले यस कार्यालयको मिति २०७४/७/१४ को निर्णय अनुसार देहायका परामर्शदाताहरुलाई कालो सुची मा राख्ने भनि यस कार्यालय बाट भएको निर्णय बदर भइ कालो सुचिबाट हटाईएको ब्येहोरा सम्बन्धित सबै लाई जानकारी गराईन्छ )

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649