Highlights:

K. & S. Enterprises

Form/Company Name: K. & S. Enterprises
Address: Kalimati ,Kathmandu
Type: Goods
Start Date: 2017-11-03
End Date: 2018-10-05
Cause:

सम्झौता बमोजिम समयमा काम सम्पन्न नगरेको

सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनु आगाडी K.& S. Enterprises ,मिति २०६९/१०/११ देखि  मिति २०६९/११/८ सम्म २७ कालो सुचिमा रहेकोले कालो सुचिमा रहन बाकी ३३८ दिन भुक्तानीका रहेको ब्येहोरा संबन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ |

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Koirala
Bishnu Prasad Koirala Joint Secretary 01-5906609/9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649