Highlights:

Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री निलगिरी/नेशनल/क्यानोन जे.भी., 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री सुर्मादेवी कन्स्ट्रक्सन, 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री एस. एस. के. निर्माण सेवा प्रा.लि., 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री प्रभु निर्माण सेवा, 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री Haigreeva/Siddhi Sai Prakash j/v, 2022-11-30 to 2024-11-30 Civil Works Active
श्री अनुकुल निर्माण सेवा, 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री साईबाबा एण्ड तारा कन्स्ट्रक्सन सेवा 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री Vidhi Builders Pvt. Ltd., 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री हाईवे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2022-11-30 to 2023-11-30 Civil Works Active
श्री भारत-सप्तकोशी जे.भी. 2022-11-30 to 2025-05-30 Civil Works Active
श्री लामा/च्याङ्गमिला/सुन्दरी जे.भी,काठमाण्डौ 2022-09-12 to 2024-03-11 Civil Works Suspend
श्री सानोभेरी निर्माण सेवा, मुसिकोट-05, रुकुम 2022-09-12 to 2023-09-11 Goods Active
श्री रोज कन्स्ट्रक्सन, तार्केश्वर-1, काठमाण्डौ 2022-09-12 to 2023-09-11 Civil Works Active
श्री रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम उप.न.पा.-10, धनुषा 2022-09-12 to 2023-09-11 Civil Works Active
श्री पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, वर्दगोरीया गा.पा. वडा नं. 4, कैलाली 2022-09-12 to 2023-09-11 Civil Works Active
श्री प्यासेफिक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., विरगञ्ज-3, पर्सा 2022-09-12 to 2023-12-11 Civil Works Active
श्री माँ हर्कादेवी बिल्डर्स प्रा.लि., का.म.न.पा. वडा नं. 10, नयाँबानेश्वर 2022-09-12 to 2023-09-11 Civil Works Active
M/S Kishan-Ratakali-Power Quality J/V 2022-09-12 to 2023-09-11 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np