Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि 2021-11-17 to 2023-11-16 Civil Works Active
श्री लार्ज बास्केट 2021-11-17 to 2022-11-16 Goods Active
श्री सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण सेवा प्रा.लि 2021-11-17 to 2022-11-16 Civil Works Active
श्री न्यू लक्ष्मी ईण्डष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 2021-11-17 to 2022-11-16 Goods Active
श्री एडभेन्चर/दि आनन्द जे.भि. 2021-10-05 to 2022-10-05 Civil Works Active
श्री धादिङ्ग निलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, प्रा.लि 2021-10-05 to 2022-10-04 Civil Works Active
श्री रचना ट्रेड ईन्टरनेशनल 2021-10-05 to 2022-10-04 Goods Active
श्री M/S Indo Engineering Project Corporation 2021-10-05 to 2024-10-04 Civil Works Active
श्री कक्षपति निर्माण सेवा 2021-10-05 to 2022-10-04 Civil Works Active
श्री Lendreng Nirman Sewa 2021-10-05 to 2023-10-04 Civil Works Active
श्री बिपिन भेट सेन्टर 2021-10-05 to 2022-10-04 Goods Active
श्री साथीभाई निर्माण सेवा 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Active
श्री न्यू बेलासपुर कन्स्ट्रक्सन 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Active
श्री भंगेरी निर्माण सेवा 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Active
श्री जलदेवी निर्माण सेवा 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Active
श्री फ्रेण्ड्स अर्विट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेस 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Active
श्री नुरानी कन्स्ट्रक्सन 2021-09-08 to 2023-09-07 Civil Works Active
श्री नेपालय आर्किटेड एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि 2021-09-08 to 2022-09-07 Civil Works Active
श्री जि. के./रेहान एण्ड सुन्दरा जे. भी. 2021-09-08 to 2022-09-07 Goods Suspend
श्री लर्ड शिवा जेनरल सप्लायर्स 2021-09-08 to 2022-09-07 Goods Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np