Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा प्रा.लि. 2021-05-06 to 2023-05-05 Civil Works Active
बेलका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि 2021-05-06 to 2022-05-05 Civil Works Active
बराह गोबरग्याँस तथा नवीकरणीय उर्जा प्रा. लि. 2021-05-06 to 2022-05-05 Goods Active
कार्की सप्लायर्स 2021-05-06 to 2022-05-05 Goods Active
श्यामबाबु/ओम मित्र जे.भि 2021-05-06 to 2023-05-05 Civil Works Active
अधिकारी निर्माण सेवा 2021-05-06 to 2022-05-05 Civil Works Active
Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. & Shandong Zhaowei Steel Tower Company Ltd. J/V 2021-05-06 to 2023-05-05 Goods Active
कौशिकी इन्फोसिस इन्टरनेशनल, 2021-05-06 to 2022-05-05 Goods Active
शिवराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि 2021-05-06 to 2024-05-05 Civil Works Active
सरस्वती निर्माण सेवा 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
जी.पी.बि.कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सोनु कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
दामु चन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-13 Civil Works Active
नन्दनी कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
आशिया कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
सौरभ कन्स्ट्रक्सन 2021-04-13 to 2022-04-12 Civil Works Active
बि. ब्रदर्श निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
आर.एस. निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
शिव निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
नयाँ युग निर्माण सेवा 2021-04-06 to 2022-04-05 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np