Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री के.एन.एस.ट्रेडर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. 2019-04-08 to 2022-04-07 Civil Works Active
श्री ग्लोबल बिजनेश सप्लायर्स 2019-04-08 to 2022-04-07 Goods Active
श्री कृष्ण चतुर्भुज निर्माण सेवा 2019-04-08 to 2022-04-07 Civil Works Active
श्री कृष्ण मंजु कन्स्ट्रक्सन 2019-04-08 to 2022-04-07 Civil Works Active
श्री राना एण्ड पाख्रिन कन्स्ट्रक्सन जे.भी. 2019-04-08 to 2022-04-07 Civil Works Active
श्री हिमाल मेडीसर्भ 2019-04-08 to 2020-04-07 Goods Active
श्री लवमी जनरल अर्डर सप्लायर्स, 2019-04-08 to 2020-04-07 Goods Active
श्री आर. एस. निर्माण सेवा, 2019-04-08 to 2022-04-07 Civil Works Active
श्री प्रतिष्ठा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रा.लि. 2019-04-08 to 2022-04-07 Goods Active
श्री हिलपार्क कन्स्ट्रक्सन 2019-04-02 to 2022-04-01 Civil Works Active
श्री पार्वती ट्रेडर्स 2019-04-02 to 2021-04-01 Civil Works Active
श्री मनकामना सप्लायर्स 2019-02-23 to 2020-02-22 Civil Works Active
श्री जी. एम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-02-23 to 2022-02-22 Civil Works Active
श्री दि आनन्द प्रा.लि. 2019-02-23 to 2021-02-22 Civil Works Active
श्री टाटागाउँ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि 2019-02-23 to 2021-02-22 Civil Works Active
श्री (SBA) एस. बि.ए./प्रगति जे.भी. 2019-02-23 to 2021-02-22 Civil Works Active
» श्री (SBA) एस. बि.ए 2019-02-23 to 2021-02-22 Civil Works Active
» श्री प्रगति 2019-02-23 to 2021-02-22 Civil Works Active
श्री शुभ नवारंग कन्स्ट्रक्सन 2019-01-17 to 2020-01-16 Civil Works Active
श्री नेपाल प्रगति /राप्ती /उच्च हिमालय जे.भी 2019-01-17 to 2022-01-16 Civil Works Active
श्री महालक्ष्मी ईञ्जिनियरिङ्ग वर्कशप प्रा.ली 2019-01-17 to 2022-01-16 Civil Works Active
श्री कैलाशपति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली 2019-01-17 to 2020-01-16 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Begendra Raj Sharma Paudyal
Begendra Raj Sharma Paudyal Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219