Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री राम निर्माण सेवा, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Active
श्री एच.एम.विल्डर्स, 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Active
श्री कुम्भेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. 2020-04-14 to 2021-04-13 Civil Works Active
श्री सोवर्ण÷ब्रम्हायणी जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Active
श्री शकम्वरी ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Active
श्री उन्नति निर्माण सेवा, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Active
श्री अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्शन जे.भी., 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्शन, 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Active
श्री स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली. 2020-03-07 to 2021-03-06 Civil Works Active
श्री सीताराम निर्माण सेवा, 2020-03-07 to 2022-03-06 Civil Works Active
श्री H.B.KC Nirman Sewa 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Suspend
श्री बारा कन्स्ट्रक्सन, 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Active
श्री सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. 2020-02-17 to 2021-02-16 Civil Works Active
श्री श्रीदेव सप्लायर्स, 2020-02-17 to 2021-02-16 Goods Active
श्री निशा सप्लायर्स, 2020-02-17 to 2021-02-16 Goods Active
श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., 2020-02-17 to 2023-02-16 Civil Works Active
श्री युरेशिया बिजनेश प्रा.ली. 2020-01-25 to 2021-01-24 Goods Active
श्री ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज 2020-01-25 to 2022-01-24 Goods Active
श्री त्रिशुली कन्स्ट्रक्सन कम्पनि प्रा.ली. 2020-01-25 to 2023-01-24 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np