All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Invitation for Bids for the supply and delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि-२०६४ अनुसार आ.व.०७२/७३ मा नेपाली सेनाको लागि आवश्यक विभिन्न सैनिक सामाग्रीहरु आपूर्तिको लागि कम्पनीहरु सुचिकृत गरिएको संबन्धमा - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

श्री आर्टिलरी निर्देसनालय लगनखेल ब्यारेकको राशन ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Government of Nepal Melamchi Water Supply Development Board Mid-Baneshwor, Kathmandu Invitation for Bids-Corrigendum - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Government of Nepal Melamchi Water Supply Development Board Mid-Baneshwor, Kathmandu Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ बोलपत्र र बोलपत्र जमानतको म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वरफवाग, सिंहदरवार जीप खरिद कार्यको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

TRISHULI JAL VIDHYUT COMPANY LIMITED Re - Invitation for Prequalification - [ Bid Notice, 2015-12-01 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको सूची दर्ता गरिएको सूचना । - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपूर्ति ब्येबस्थापन बिभागको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

घरेलु तथा साना उधोग समिति त्रिपुरेश्वर काठमाडौँको ट्रस्ट बनाई मर्मत सुधारको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-26 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बन तथा भु-संरक्षरण मन्त्रालय पहाडी साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना बबरमहल ,काठमाडौँ को अफिस उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बन तथा भु-संरक्षरण मन्त्रालय पहाडी साना किसानका लागि अनुकुल आयोजना बबरमहल ,काठमाडौँ को सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-22 ]

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बाणिज्य तथा आपूर्ति ब्येबस्थापन बिभागको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

श्री नन्दाबक्स गण रामेछाप ब्येरेक , रामेछापको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ सिदा (राशन) तथा खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-11-06 ]