All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

District Technical Office Sankhuwasabha Notice Ammendment - [ Bid Notice, 2016-01-25 ]

पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल बिकाश समिति पोखरा रास्ट्रिय स्तरको सिलबन्दी बोलपत्र (NCB) आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-25 ]

Invitation for Expression of Interest (EOI) for   Detail Design Consulting (DDC) Services for Melamchi Phase 2   Contract No – MDS/M2/C/03  - [ Bid Notice, 2016-01-25 ]

Department of Education Project Implementation Unit Sanothimi, Bhaktapur, Request for Expressions of Interest (EoI) - [ Bid Notice, 2016-01-25 ]

Department of Education Project Implementation Unit Sanothimi, Bhaktapur, Consulting Services for Emergency School Reconstruction Project (ESRP) REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) - [ Bid Notice, 2016-01-25 ]

Government of Nepal Ministry of Finance Singhadurbar, Kathmandu Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

National Center for Educational Development Sanothimi, Bhaktapur INVITATION FOR BIDS - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

Department of commerce and supply management Babarmahal, Kathmandu Invitation fot Bids For the Procurement of works - [ Bid Notice, 2016-01-14 ]

ICT LAB स्थापनाका लागि विभिन्न उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्र - [ Bid Notice, 2016-01-13 ]

घरेलु तथा साना उधोग विकास समिति प्रधान कार्यालय त्रिपुश्वेर काठमाडौँ को सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-11 ]

भूमिसुधार तथा व्यस्थापन बिभागको IT Products तथा सो संग संबन्धित अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौँ को सिलबन्दी रास्ट्रिय बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

श्री नं.२६ बाहिनी अड्डा को आ.ब.२०७२/७३ को राशन ठेक्का बन्दोवस्तको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2016-01-04 ]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग को सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिल्बंधि बोलपत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-31 ]

पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर को बोलपत्र आव्हान वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-29 ]

Police Head Quarters , Invitation of Bids - [ Bid Notice, 2015-12-20 ]

नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेना, राशन ,इन्धन परिवहन महाशाखा जंगी अड्डाको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-15 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा नक्साल,काठमाडौँ रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]

Invitation for Bids for the supply and delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2015-12-13 ]