All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-05-18 ]

Nepal Electricity Authority, Request for Expression of Interest (EOI) For Consulting Services - [ Bid Notice, 2015-05-17 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल,काठमाडौँ को सूचना - [ Bid Notice, 2015-05-07 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं बोलपत्र आव्हन वा e-bidding को म्याद थप सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-05-06 ]

जल उत्त्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय न.२ जनकपुर (धनुषा), बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-05-05 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं बोलपत्र आव्हन वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-04-22 ]

Police Head Quarters Bids Invitation for the Clothing Items - [ Bid Notice, 2015-04-12 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल,काठमाडौँ को सूचना - [ Bid Notice, 2015-04-12 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय मानभवन,ललितपुर भवन निर्माण कार्यको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हान संबन्धि, सूचना - [ Bid Notice, 2015-04-03 ]

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल,काठमाडौँ (EOI) Short List को सूचना - [ Bid Notice, 2015-04-03 ]

Police Head Quarters Naxal Invites seald bids from eligible bidders - [ Bid Notice, 2015-03-31 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं बोलपत्र आव्हन वा e-bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-31 ]

PPMO Invitation For Expression of Interest (EoI) - [ Bid Notice, 2015-03-26 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको संचार उपकरण खरिदगर्ने प्रयोजनका लागि सुची दर्ताका निम्ति योग्य ठहरियेका फर्महरूको विवरण - [ Bid Notice, 2015-03-26 ]

पुनरावेदन अदालत बुटवलको सिल्बंधी दरभाउपत्र आव्हान को सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-23 ]

Police Head Quarters Bids Invitation for the Computers & Equipments - [ Bid Notice, 2015-03-16 ]

श्री प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन), जंगी अड्डाको दानाघाँस आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको सूचना नं.६ - [ Bid Notice, 2015-03-15 ]

बर्थिंग सेन्टरहरुमा सुत्केरीहरुलाई न्यानो झोला खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-13 ]

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Short Span Trail Bridge(SSTB) - [ Bid Notice, 2015-03-11 ]

National Police Academy Construction Project , Invitation For Expression of Interest (EoI) - [ Bid Notice, 2015-03-11 ]