All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

Police Head Quarters Procurement section, Naxal Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-05-12 ]

National Human Rights Commission, Nepal Hariharbhawan, Lalitpur,Invitation for Bids for the Construction of Prefabs Meeting Hall and Office Block - [ Bid Notice, 2016-05-05 ]

Ministry of Home Affairs , Singh durbar, Kathmandu Invitation for Bids for the supply and Delivery of CCTV Camera with Video Management - [ Bid Notice, 2016-04-25 ]

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँको बोलपत्र अस्वीकृत गरिको सूचना - [ Bid Notice, 2016-04-25 ]

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँ सूचना संशोधन सम्बन्धमा - [ Bid Notice, 2016-04-19 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-04-11 ]

Police Head Quarters Procurement section, Naxal Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-04-03 ]

श्री रासन इन्धन र परिवहन माहाशाखा जंगी अड्डाको दानाघास आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी वा विधुतिय बोलपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-03-28 ]

Ministry of Home Affairs Invitation for Bids for the supply and Delivery of IT equipment - [ Bid Notice, 2016-03-28 ]

Ministry of Home Affairs , Singha Durbar, Kathmandu Nepal, Expression of Interest - [ Bid Notice, 2016-03-28 ]

National Center for Educational Development Sanothimi, Bhaktapur INVITATION OF SEALED BIDS FOR PROCUREMENT OF VIRTUAL LEARNING - [ Bid Notice, 2016-03-14 ]

सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन बिभाग सिफारिस सहित नामावली पठाइदिने सम्बन्धमा - [ General Notice, 2016-02-27 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवार दरभाउपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2016-02-23 ]

Department of Environment Kupondole , Lalitpur Invitation to Bids - [ Bid Notice, 2016-02-23 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-02-23 ]

जल उत्त्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय न.१४ रुपन्देही को ठेक्का न. RCTMS/Ban-1-72-73 स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - [ Bid Notice, 2016-02-21 ]

WATER INDUCED DISASTER PREVENTION DIVISION OFFICE NO. 14, Rupandehi RE-INVITATION FOR BIDS - [ Bid Notice, 2016-02-20 ]

Police Head Quarters Procurement section, Naxal Kathmandu Bids Invitation - [ Bid Notice, 2016-02-17 ]

नेपाल प्रहरीको रास्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2016-02-14 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2016-02-03 ]