All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

Police Head Quarters Bids Invitation for the Computers & Equipments - [ Bid Notice, 2015-03-16 ]

श्री प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन), जंगी अड्डाको दानाघाँस आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको सूचना नं.६ - [ Bid Notice, 2015-03-15 ]

बर्थिंग सेन्टरहरुमा सुत्केरीहरुलाई न्यानो झोला खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-13 ]

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Short Span Trail Bridge(SSTB) - [ Bid Notice, 2015-03-11 ]

National Police Academy Construction Project , Invitation For Expression of Interest (EoI) - [ Bid Notice, 2015-03-11 ]

Police Head Quarter Nepal, Invitation For Expression of Interest - [ Bid Notice, 2015-03-10 ]

Water Induced Disaster Prevention Division Office No.2, Amendment Notice - [ Bid Notice, 2015-03-10 ]

रास्ट्रिय मानब अधिकार आयोग को सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-10 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय शिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-02 ]

Nalsingh Gad Hydropower Project Development Committee(NHPDC) Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2015-02-24 ]

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं.२,जनकपुर (धनुषा) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-24 ]

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान, खुमलटार, ललितपुर सिलवन्दी वोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान संबन्धि, सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-18 ]

Ministry of Home Affairs, Invitation for Bids for the supply and delivery of IT equipment - [ Bid Notice, 2015-02-18 ]

जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय गुल्मीको भवन निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-17 ]

National Tuberculosis Centre (NTC), Invitation for Bids of MDR Hostel's Goods - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

Office of the Investment Board, Chemical Fertilizer Project Request of Proposal (RFPs) - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

नेपाली सेना श्री संभाररथी बिभाग प्राप्ति (स्वदेश)शाखा , जंगी अड्डाको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-15 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको पुनः सूची दर्ता आव्हानको सूचना । - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

श्री न.४ बाहिनी अड्डा बाके जिल्लाको बिरामी डाईटको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खरिद सम्झौता गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Begendra Raj Sharma Paudyal
Begendra Raj Sharma Paudyal Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219