All Notices, Events and Press Releases

Select Content Type:  

श्री प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन), जंगी अड्डाको दानाघाँस आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वा विद्युतिय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको सूचना नं.६ - [ Bid Notice, 2015-03-15 ]

बर्थिंग सेन्टरहरुमा सुत्केरीहरुलाई न्यानो झोला खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-13 ]

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Short Span Trail Bridge(SSTB) - [ Bid Notice, 2015-03-11 ]

National Police Academy Construction Project , Invitation For Expression of Interest (EoI) - [ Bid Notice, 2015-03-11 ]

Police Head Quarter Nepal, Invitation For Expression of Interest - [ Bid Notice, 2015-03-10 ]

Water Induced Disaster Prevention Division Office No.2, Amendment Notice - [ Bid Notice, 2015-03-10 ]

रास्ट्रिय मानब अधिकार आयोग को सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-10 ]

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय शिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना - [ Bid Notice, 2015-03-02 ]

Nalsingh Gad Hydropower Project Development Committee(NHPDC) Invitation for Bids - [ Bid Notice, 2015-02-24 ]

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं.२,जनकपुर (धनुषा) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-24 ]

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान, खुमलटार, ललितपुर सिलवन्दी वोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान संबन्धि, सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-18 ]

Ministry of Home Affairs, Invitation for Bids for the supply and delivery of IT equipment - [ Bid Notice, 2015-02-18 ]

जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय गुल्मीको भवन निर्माण सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-17 ]

National Tuberculosis Centre (NTC), Invitation for Bids of MDR Hostel's Goods - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

Office of the Investment Board, Chemical Fertilizer Project Request of Proposal (RFPs) - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

नेपाली सेना श्री संभाररथी बिभाग प्राप्ति (स्वदेश)शाखा , जंगी अड्डाको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-16 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं । बोलपत्र आव्हन वा e-Bidding को सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-15 ]

रास्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वरफवाग, सिंहदरवारको पुनः सूची दर्ता आव्हानको सूचना । - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

श्री न.४ बाहिनी अड्डा बाके जिल्लाको बिरामी डाईटको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खरिद सम्झौता गरिएको सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाण्डौं बोलपत्र आव्हन वा e-bidding को सूचना सूचना - [ Bid Notice, 2015-02-01 ]