Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
All Nepalese Tea and Coffee Centre 2014-08-15 to 2015-08-14 Goods Active
दहाल श्री सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स (संस्था दर्ता न. ५९५/०६७/६८) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Active
राज सप्लायर्स (संस्था दर्ता न. १४६६/०६७/६८) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Active
शिबम सप्लायर्स (संस्था दर्ता न. २८२२/३०२/०६८/६९) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Active
बिक्रम खाध स्टोर 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Active
श्री जोरपाटी अधोते 2014-06-03 to 2015-06-02 Goods Active
M/S Industrial Progressive(India) ltd.111 2014-05-28 to 2015-05-27 Goods Active
बि.एस.ट्रेडिङ 2014-05-25 to 2015-05-24 Goods Active
इलेक्ट्रो नाट्स प्रा.ली. 2014-05-24 to 2015-05-23 Goods Active
बाबुराम कन्स्ट्रक्सन 2014-05-10 to 2015-05-09 Civil Works Active
न्यु पुष्प निर्माण सेवा, श्री हिमकर्ण साउद 2014-04-03 to 2015-04-02 Civil Works Active
श्री एन. एस.कन्स्ट्रक्सन 2014-03-06 to 2015-03-05 Civil Works Active
श्री डिग्री निर्माण सेवा 2014-02-13 to 2015-02-12 Civil Works Active
श्री मानिरा सप्लायर्स , 2014-02-13 to 2015-02-12 Goods Active
Shree C.K.Nirman Sewa 2013-12-16 to 2014-12-15 Civil Works Inactive
Jay Ganesh Nirman Sewa ( Raj bahadur Khadka) 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Machindra Nirman Sewa 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Siwakoti Traders 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Lamjungkali Construction 2013-10-29 to 2014-10-28 Civil Works Inactive
Suparstar Nirman 2013-10-29 to 2014-10-28 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np