Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री लोकप्रिय निर्माण सेवा , कालिमाटी 2015-07-24 to 2018-07-23 Civil Works Active
श्री हिमालय बिल्डर्स, 2015-05-23 to 2016-05-22 Civil Works Inactive
Bhramputra Infrastructure Ltd. 2015-05-15 to 2016-05-14 Civil Works Inactive
श्री स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन कम्पनि 2015-04-07 to 2016-04-06 Civil Works Inactive
श्री नेहा कन्स्ट्रक्सन 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Inactive
श्री लक्ष्मी निर्माण सेवा 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Inactive
श्री बोखिम एण्ड सन / बि.बि. एण्ड बि. कन्स्ट्रक्सन जे. भि. 2015-03-14 to 2016-03-13 Civil Works Inactive
श्री महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा. ली. 2015-03-11 to 2016-03-10 Civil Works Inactive
श्री जय दुर्गा माता बिल्डर्स 2015-01-20 to 2016-01-19 Civil Works Inactive
हिमाली निर्माण सेवा 2015-01-13 to 2016-01-12 Civil Works Inactive
श्री मानिरा सप्लायर्स , 2014-02-13 to 2015-02-12 Goods Inactive
Design Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Auto Carto Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Shree C.K.Nirman Sewa 2013-12-16 to 2014-12-15 Civil Works Inactive
Siwakoti Traders 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Machindra Nirman Sewa 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Jay Ganesh Nirman Sewa ( Raj bahadur Khadka) 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Shree Jiya Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree Sama Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree U.S.Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np