Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री साङिग्मा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री एफ एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री चरी ल्याण्डब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री चन्द्रमा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री रन्जिका / शिवलाल एण्ड सन्स जे.भि. 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री शितलचन्द्र कन्स्ट्रक्सन 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-12-24 to 2017-12-23 Civil Works Inactive
श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन 2016-12-24 to 2019-12-23 Civil Works Active
श्री मकालु निर्माण सेवा 2016-12-07 to 2019-12-06 Civil Works Active
Joh Enschede Stamps B.V. 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Inactive
प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Active
नागराज ट्रेडर्स 2016-09-26 to 2018-09-25 Goods Active
श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Suspend
श्री Global Link Technology Pvt. Ltd 2016-09-26 to 2017-09-25 Goods Inactive
श्री बिस्व निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री पि.पि.निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री निशान निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री बि.एस कन्स्ट्रक्सन 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Active
श्री कमला निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
 K.P. Sharma Oli
K.P. Sharma Oli Rt. Hon'ble Prime Minister
Lok Darshan Regmi
Lok Darshan Regmi Chief Secretary
Begendra Raj Sharma Paudyal
Begendra Raj Sharma Paudyal Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Yagyaraj Koirala
Yagyaraj Koirala Joint Secratery 9851142777 / 4030515

Information Officer

Yagyaraj Koirala
Shreedhar Panthee Director pantheeji@gmail.com 9851201377 / 4030546 Ext.219