Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री सान्स बिल्डर्स 2014-02-13 to 2017-02-12 Civil Works Active
श्री रांका कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2017-01-16 Civil Works Active
श्री सुभशान्ति निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2017-01-16 Civil Works Active
राज कुमार निर्माण सेवा 2015-11-20 to 2016-11-19 Civil Works Active
श्री खोम / यरुष जे.भि. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली . 2015-10-06 to 2016-10-05 Civil Works Active
श्री एफ.एण्ड. टि कन्स्ट्रक्सन 2015-09-06 to 2016-09-05 Civil Works Active
श्री युनिक नेपाल ट्रेडिङ 2015-06-01 to 2016-05-31 Goods Active
श्री हिमालय बिल्डर्स, 2015-05-23 to 2016-05-22 Civil Works Active
Bhramputra Infrastructure Ltd. 2015-05-15 to 2016-05-14 Civil Works Active
श्री धनकुटा निर्माण सेवा 2014-04-16 to 2016-04-15 Civil Works Active
श्री लोकप्रिय निर्माण सेवा 2014-04-16 to 2016-04-15 Civil Works Active
श्री एस.एन.पि.एस. निर्माण सेवा 2014-04-16 to 2016-04-15 Civil Works Active
श्री टि.एन.कन्स्ट्रक्सन 2014-04-16 to 2016-04-15 Civil Works Active
श्री स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन कम्पनि 2015-04-07 to 2016-04-06 Civil Works Active
श्री रारा सुर्यदोय खाद्न्ना ,जडीबुटी जनरल अर्डर सलायेर्स 2015-04-07 to 2016-04-06 Goods Active
श्री ए.पि.सप्लायर्स 2015-04-07 to 2016-04-06 Goods Active
श्री लक्ष्मी निर्माण सेवा 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Active
श्री नेहा कन्स्ट्रक्सन 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Active
श्री बोखिम एण्ड सन / बि.बि. एण्ड बि. कन्स्ट्रक्सन जे. भि. 2015-03-14 to 2016-03-13 Civil Works Active
श्री महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा. ली. 2015-03-11 to 2016-03-10 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np