Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
श्री क्यानभास प्रेस प्रा.ली. 2017-03-27 to 2018-03-26 Other Services Active
श्री पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली 2017-03-02 to 2018-03-01 Civil Works Active
श्री जगदम्बा /नरसिंह /कालापानी जे.भि. 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री रायमाझी / जगदम्बा /नरसिंह जे.भि. 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री श्रीपुर बिल्डर्स प्रा.लि 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Active
मोहसिन एण्ड सप्लायर्स 2016-02-14 to 2018-02-13 Goods Active
श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Active
श्री चन्द्रमा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री चरी ल्याण्डब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री एफ एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री साङिग्मा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री एच बि.के. सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा जे.भि 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री सूरुची कन्स्ट्रक्सन 2017-01-26 to 2018-01-25 Civil Works Active
श्री शितलचन्द्र कन्स्ट्रक्सन 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Active
श्री रन्जिका / शिवलाल एण्ड सन्स जे.भि. 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Active
श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-12-24 to 2017-12-23 Civil Works Active
श्री Global Link Technology Pvt. Ltd 2016-09-26 to 2017-09-25 Goods Active
श्री इको बिल्डर्स प्रा.ली. 2016-07-27 to 2017-07-26 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np