Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री साठीबारी जनरल ओभरटेक बिजनेश 2017-03-27 to 2020-03-26 Goods Active
श्री सालघारी मेडीहेल्थ कन्सर्न 2017-03-27 to 2020-03-26 Goods Active
श्री गोर्खा कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2017-03-27 to 2020-03-26 Civil Works Active
श्री सन्जिब एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
श्री बि.टी./ सन्जिब एण्ड ब्रदर्स जे.भि. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
» ( श्री बि.टी. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
» श्री सन्जिब एण्ड ब्रदर्स ) 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Active
श्री बन्डली निर्माण सेवा 2017-02-17 to 2020-02-16 Civil Works Active
श्री रियाना निर्माण सेवा 2017-02-17 to 2020-02-16 Civil Works Active
श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन 2016-12-24 to 2019-12-23 Civil Works Active
श्री मकालु निर्माण सेवा 2016-12-07 to 2019-12-06 Civil Works Active
श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Suspend
प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-09-26 to 2019-09-25 Civil Works Active
श्री कमला निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
श्री बि.एस कन्स्ट्रक्सन 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Active
श्री निशान निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Active
श्री पि.पि.निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Active
श्री बिस्व निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Active
श्री Constructora Sanjose S.A. 2017-07-12 to 2019-07-11 Other Services Active
श्री M/S Crown Nepal Enterprises P.Ltd. 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Active
श्री M/S Worldwide Concern Limited 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Active
श्री जय ओम निर्माण सेवा 2017-03-27 to 2019-03-26 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np