Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Start Date: End Date: Type: Status:
श्री श्रीपुर बिल्डर्स प्रा.लि 2017-02-17 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री हाई टेक पायोनियर ग्लोबल ई-गेटवे जे.भि 2017-02-17 2019-02-16 Civil Works Active
श्री रायमाझी / जगदम्बा /नरसिंह जे.भि. 2017-02-17 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री जगदम्बा /नरसिंह /कालापानी जे.भि. 2017-02-17 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री रियाना निर्माण सेवा 2017-02-17 2020-02-16 Civil Works Active
श्री बन्डली निर्माण सेवा 2017-02-17 2020-02-16 Civil Works Active
श्री एच बि.के. सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा जे.भि 2017-02-06 2018-02-05 Civil Works Active
श्री साङिग्मा निर्माण सेवा 2017-02-06 2018-02-05 Civil Works Active
श्री एफ एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन 2017-02-06 2018-02-05 Civil Works Active
श्री चरी ल्याण्डब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स 2017-02-06 2018-02-05 Civil Works Active
श्री चन्द्रमा निर्माण सेवा 2017-02-06 2018-02-05 Civil Works Active
श्री रन्जिका / शिवलाल एण्ड सन्स जे.भि. 2017-01-24 2018-01-23 Civil Works Active
श्री शितलचन्द्र कन्स्ट्रक्सन 2017-01-24 2018-01-23 Civil Works Active
श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-12-24 2017-12-23 Civil Works Active
श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन 2016-12-24 2019-12-23 Civil Works Active
श्री मकालु निर्माण सेवा 2016-12-07 2019-12-06 Civil Works Active
Joh Enschede Stamps B.V. 2016-09-26 2018-09-25 Goods Active
प्रकृति निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-09-26 2019-09-25 Civil Works Active
नागराज ट्रेडर्स 2016-09-26 2018-09-25 Goods Active
श्री श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-09-26 2019-09-25 Civil Works Suspend