श्री भुवनेश्वरी इन्टरनेशनल प्रा.ली. , इमाडोल ललितपुर

Form/Company Name: श्री भुवनेश्वरी इन्टरनेशनल प्रा.ली. , इमाडोल ललितपुर
Address: दर्ता नं . ७५६०१/०६७/०६८
Type: Other Services
Start Date: 2018-06-25
End Date: 2019-12-24
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-( श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय  प्रबन्ध शाखा नक्साल काठमाडौँ | )

Show All