Authorities

Rt. Hon'ble Mr. Khadga Prasad Oli Name: Rt. Hon'ble Mr. Khadga Prasad Oli
Designation: Prime Minister
Email Address:
Madhu Prasad Regmi Name: Madhu Prasad Regmi
Designation: Secretary
Email Address:
Sunil Kumar Karn Name: Sunil Kumar Karn
Designation: Joint Secretary
Email Address: sunil.karn5@gmail.com
Yagyaraj Koirala Name: Yagyaraj Koirala
Designation: Joint Secratery (Information Officer)
Email Address:
Keshav Prasad Prasai Name: Keshav Prasad Prasai
Designation: Director
Email Address: keshab2247@gmail.com
Shreedhar Panthee Name: Shreedhar Panthee
Designation: Director (Information Officer)
Email Address: pantheeji@gmail.com
Manish Bhattrai Name: Manish Bhattrai
Designation: IT Director
Email Address: manish@ppmo.gov.np , manishktm@hotmail.com
Ram Chandra Sharma Name: Ram Chandra Sharma
Designation: Director
Email Address: aramk6@gmail.com
Rekha Kandel Name: Rekha Kandel
Designation: Director
Email Address: kandelrekhaa@yahoo.com
Shikendra Kumar  Jha Name: Shikendra Kumar Jha
Designation: IT Consultant
Email Address: infoskjha07@yahoo.com
Amrit Bahadur Rai Name: Amrit Bahadur Rai
Designation: Section Officer
Email Address: amrit.rai97@yahoo.com
Suryabati Khanal Adhikari Name: Suryabati Khanal Adhikari
Designation: Section Officer
Email Address:
Kailash Bahadur Thakurathi Name: Kailash Bahadur Thakurathi
Designation: Section Officer
Email Address: kailash669@yahoo.com
Tara Gyawali Name: Tara Gyawali
Designation: Section Officer
Email Address: gyawalitara@yahoo.com
Dhal Bahadur GC Name: Dhal Bahadur GC
Designation: Section Officer
Email Address: gcdb30@gmail.com
Madhusudhan Pudasaini Name: Madhusudhan Pudasaini
Designation: Computer Officer
Email Address: madhupuda@gmail.com
Amod Ulak Name: Amod Ulak
Designation: Computer Engineer
Email Address: auchanda@gmail.com
Sabitra Bhatta Duwadee Name: Sabitra Bhatta Duwadee
Designation: Nayab Subba
Email Address:
Kishor  Aryal Name: Kishor Aryal
Designation: Computer Operator
Email Address: arjalkishor999@gmail.com