• भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

 • नयाँ सचिवज्यू को स्वागतको तयारी

  नयाँ सचिवज्यू को स्वागतको तयारी

 • e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

 • e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

 • बैंकहरु संग e-GP सम्बन्धि १ दिने अन्तरक्रिया

  बैंकहरु संग e-GP सम्बन्धि १ दिने अन्तरक्रिया

 • बैंकहरु संग e-GP सम्बन्धि १ दिने अन्तरक्रिया

  बैंकहरु संग e-GP सम्बन्धि १ दिने अन्तरक्रिया